Privacy

De aard van mijn werkzaamheden houdt ook in dat ik werk met privacy-gevoelige gegevens. Immers voor een aangifte inkomstenbelasting zijn veel gegevens nodig. Het gaat dan om  persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, sekse en BSN), inkomsten (loon, pensioen, winst, uitkering, alimentatie), bezittingen (eigen woning, spaargeld, beleggingen, vakantiewoning), schulden (hypotheek, leningen) en aftrekposten (ziektekosten, giften, studiekosten). Voor een goede aangifte zijn bovendien gegevens van een eventuele partner en kinderen.

Als je een eigen bedrijf hebt, dan zijn voor de verwerking van de administratie ook nog gegevens nodig  van personeel (wie zijn het, wat is hun functie, hoeveel uren werken ze per week en wat verdienen ze), alle inkomende en uitgaande facturen. Dat houdt in dat ik ook inzicht heb in wie je klanten zijn en wie je leveranciers zijn. Ook je zakelijke bankrekening is onderdeel van je administratie.

Wat doe ik dan met al die gegevens?

De gegevens worden gebruikt om de dienstverlening uit te voeren en verder nergens voor. Het wordt wel gedeeld, namelijk met de belastingdienst (anders kan ik geen aangifte doen) en met de leverancier van de aangifte software. Met de laatste is een overeenkomst vastgelegd, waardoor verdere verspreiding van gegevens voorkomen wordt.

Communicatie met klanten

Uiteraard worden de resultaten van mijn werk besproken met de klant. Daarbij maak ik gebruik van email, telefoon en reguliere post. Bij email worden vertrouwelijke gegevens beveiligd met een wachtwoord.

Verwijderen van gegevens

De gegevens worden uit mijn systemen verwijderd in de volgende situaties:

  • Op verzoek van de klant
  • Bij beëindigen van de samenwerking

Als de klant er om verzoekt betekent dit automatisch dat de samenwerking eindigt. Na verwijderen van de gegevens is het immers niet mogelijk de dienstverlening voort te zetten.