Lager gebruikelijk loon coronacrisis

Is een lager gebruikelijk loon bij verlieslijdende ondernemingen mogelijk vanwege de coronacrisis?

Is uw BV door de coronacrisis niet in staat uw salaris te betalen? Dan kunt u op misschien een lager loon vaststellen dan het normsalaris van € 46.000.

Onder bepaalde voorwaarden waarin de BV de loonkosten niet kan opbrengen mag de BV u een lager loon betalen. Het loon kan dan lager zijn dan € 46.000 of het salaris dat u zou behoren te krijgen, uitgaande van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het kan dus zijn dat uw huidige loon naar beneden kan worden bijgesteld. Tegelijk mag u uw loon niet te laag vaststellen. Onderzoek daarom of het is toegestaan het loon te verlagen in verband met de financiële situatie van uw BV als gevolg van de coronacrisis.

Over het gebruikelijk loon en de coronacrisis is nog geen speciale regeling getroffen. In de praktijk is al wel gevraagd of er wellicht een speciale regeling voor gebruikelijk loon komt. Tot op heden is deze er echter nog niet. Intussen kunt u in ieder geval beoordelen of het gebruikelijk loon op grond van de huidige wet- en regelgeving al lager kan.