Factureren

Een factuur is een belangrijk document voor de ondernemer. Hiermee wordt immers duidelijk waar je inkomsten uit bestaan en hoeveel BTW je daar over rekent. De wet  schrijft dan ook voor wat je allemaal moet opnemen in je factuur. Dit is de lijst (alleen geldig voor facturen binnen Nederland!)

  • factuurdatum
  • factuurnummer (uniek, je moet een reeks gebruiken waarbij de nummers oplopen, er mag geen nummer ontbreken)
  • je BTW identificatie nummer
  • naam en adres van je zelf EN van je klant
  • omschrijving van wat je geleverd hebt, met datum waarop je de dienst of spullen geleverd hebt
  • de vergoeding (zonder BTW)
  • het toegepaste tarief van de BTW, let op: als omzet is vrijgesteld mag je NOOIT zeggen dat het 0% BTW is. Bij vrijgesteld vermeld je GEEN BTW
  • het bedrag aan BTW
  • het totaal bedrag.