Voorkom naheffing van btw en een boete bij leveringen binnen de EU

Bij leveringen van goederen naar andere EU-landen berekent u geen btw (toepassing nultarief). Bent u op de hoogte van de voorwaarden die van toepassing zijn om geen btw te berekenen? De Belastingdienst kan namelijk tot 21% btw naheffen en een boete opleggen als u niet aan de voorwaarden voldoet.

Controleer daarom of uw administratie op orde is om het nultarief toe te passen. U moet het nultarief voor intracommunautaire leveringen (ICL) namelijk met documenten onderbouwen. Deze documenten bewaart u in uw administratie. Heeft u geen of te weinig documenten in uw administratie om het nultarief aan te tonen? Dan bestaat het risico dat de Belastingdienst tot 21% btw naheft en een boete oplegt. Onlangs oordeelde een gerechtshof nog dat een ondernemer btw moest berekenen (en geen nultarief mocht toepassen), omdat de ondernemer te weinig documenten in de administratie had bewaard.