Denksportverenigingen moeten per 1 januari 2022 btw gaan berekenen

Voor denksportverenigingen vervalt per 1 januari 2022 de btw-sportvrijstelling.

Het Europese Hof bepaalde in oktober 2017 dat wedstrijdbridge voor de btw-heffing geen sport is. De staatssecretaris keurde echter goed dat de btw-sportvrijstelling lopende een onderzoek naar de toepassing van de culturele btw-vrijstelling voor denksportverenigingen nog mag worden toegepast. Het onderzoek is inmiddels afgerond. De uitkomst hiervan is dat de denksporten bridge, schaken, dammen en go helaas niet kunnen delen in de culturele btw-vrijstelling.

Genoemde denksporten blijken in de maatschappij onvoldoende in verband te worden gebracht met cultureel erfgoed. Dat de denksporten bridge, schaken, dammen en go niet kunnen delen in de culturele btw-vrijstelling betekent dat denkverenigingen btw moeten gaan berekenen. Om denksportverenigingen in de gelegenheid te stellen zich hierop voor te bereiden, is besloten dat het niet kunnen toepassen van de btw-sportvrijstelling pas per 1 januari 2022 ingaat.